ترمیم درزهای کاغذ دیواری

درز کاغذ دیواری را ناپدید کنیم

درز کاغذ دیواری را ناپدید کنیم

بسیاری اوقات مشاهده می شود که پس از نصب کاغذ دیواری نصاب روی درز های کاغذ دیواری را چسب اضافه زده و این چسب ها روی کاغذ دیده می شود. و یا پس از گذشت چند سال در قسمت درز ها چسب کاغذ دیواری ها از بین می رود و درز ها مشخص می شود. در این مقاله می خواهیم راه حل این مشکلات را بیان کنیم. در مورد اول که نصاب ها روی درز ها را چسب اضافه و از روی کاغذ (نه از زیر آن) می زنند این است که این درزها چسب این قسمت دوام بیشتری داشته باشد و پس از مدتی از بین نرود. اگر می بینید چسب از روی کاغذ مشخص است راه حل آن بسیار ساده است. چند روزی صبر کنید و پس از اینکه کاغذدیواری کاملا خشک شد با دستمال مرطوب روی این قسمت ها بکشید. چسب کاغذدیواری بسیار محلول در آب بوده و به راحتی با دسمال نم دار پاک می شود. در مورد دوم که چسب در قسمت درز ها پس از چند سال از بین می رود و این درز ها مشخص تر می شود باز هم راه حل بسیار ساده است. کافیست مقداری چسب کاغذ دیواری یا چسب چوب تهیه کنید و آن را با قلمو روی درزها از روی کاغذ بکشید مجددا این درزها روی دیوار می چسبند و مجددا به روش بالا روی کاغذ دیواری ها را تمیز کنید.

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید